Bokningsvillkor och integritetspolicy

Bokningsvillkor och integritetspolicy

Rekommenderade av SCR (2009). Vid bokning på SCR Online gäller andra bokningsvillkor.

Allmänt:

Campingplatsen tillämpar Systemet Camping Key Europe, vilket innebär att du skall ha ett giltigt Camping Key Europe vid hyra av.

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimation kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Bokning/betalning:

Vid bokning så ska en skriftlig bokningsbekräftelse skickas till dig.

Bokningen är bindande när du betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.

Vid bokning tidigare än 40 dagar innan ankomst är anmälningsavgiften 25 % av totalbeloppet dock lägst 125 kr. Anmälningsavgiften skall betalas inom 14 dagar från det att bekräftelsen är skickad. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas vid eller innan ankomst.

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar slutbetalningen räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokning

Du kan avboka muntligt eller skriftligt till ansvarig för bokningen (se bokningsbekräftelse). Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan.

Om du avbokar tidigare än 40 dagar innan ankomst behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 125 kr.

Avbeställes bokningen 39 – 12 dagar före ankomsten måste 25 % av totalhyran betalas.

Avbeställes bokningen 11 – 2 dagar måste 90 % av totalhyran betalas.

Avbeställes bokningen 1 – 0 dagar måste 100 % av totalhyran betalas.

Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning.

In/utcheckningstider

Incheckningstiden för en stuga är kl. 15.00 och för en tomt kl. 12:00. Utcheckningstiden är senast kl. 12.00 om inget annat överenskommits. Lämnas inte tomt/stuga/rum i tid debiteras du eventuella extra kostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid.

Ordningsregler:

På campingplatsen tillämpas SCR:s ordningsregler. Lokalt kan finnas vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndighets påbud.

Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas.

Försäkringar:

Du har själv det skydd som du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. Är du incheckad med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Campingplatsens ansvar

Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.

Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Klagomål/reklamationer

Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det inom 24 timmar efter ankomst så att vi har en möjlighet att rätt till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.

Integritetspolicy

Vi sparar följande persondata om våra kunder: Förnamn, Efternamn, E-post, Person-/org.nr, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.

Vi använder dina uppgifter bara till bokningen, kontakt omkring bokningen och vi delar de inte med andra. 

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.